Liên hệ
https://www.google.com/maps/place/1066+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Sa,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+12,+Qu%E1%BA%ADn+3,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vietnam/@10.787664,106.6704011,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752ed459e3ea87:0x745cdcbc899c75bb!8m2!3d10.787664!4d106.6725898

Liên hệ với chúng tôi